Обществена информация


Тази специализирана страница е създадена от собствениците на „Средногорие Медия”, чрез която медията осигурява публичен достъп на гражданите до доброволно предоставени лични данни за собствеността, данни и документи от обществен интерес, данни и документи за сключени договори между медията и контрагенти, в които са договорени публични европейски, държавни или общински средства.

Данни за собствеността на медията:

„Средногорие Медия” е търговска марка на регионална медия на територията на Средногорието, зад която извършват обща стопанска дейност фирмите „РЕТЕЛ” ЕАД („ТВ Средногорие”) и „НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП” ЕООД (ИА „Нов Поглед”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Общата стопанска дейност се извършва на основание сключени договори от 2011 година (Договор за съвместна дейност) и от 2016 година (Договор за подизпълнение на услуги по управление на телевизионна програма). Възложител по договорите е „РЕТЕЛ” ЕАД, Изпълнител е „НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП” ЕООД. С договорите се изпълнява лицензия № ЛРР-02-4-083-01, издадена от СЕМ през 2009 година.

„Средногорие Медия” е член на Индустриален клъстер „Средногорие” от 2016 година.

До момента „Средногорие Медия” не е кандидатствала и не е усвоявала европейски средства за стопанската си дейност.

Публични документи:

Договор между "Средногорие Медия" и ПП "Съюз на демократичните сили" за Избори за кметове и общ.съветници 2019г

Договор между "Средногорие Медия" и МК"Глас Народен" за Избори за кметове и общ.съветници 2019г

Договор между "Средногорие Медия" и частно лице: Вера Бойчева за Избори за кметове и общински съветници 2019г

Договор между "Средногорие Медия" и ПП ГЕРБ за Избори за кметове и общински съветници 2019 г

Договор между "Средногорие Медия" и Община Пирдоп за специализирани услуги - 2017 г

Договор между "Средногорие Медия" и ПП ГЕРБ за Избори за народни представители - 2017 г

Договор между "Средногорие Медия" и Община Челопеч за специализирани услуги - 2017 г

Договор между "Средногорие Медия" и Община Челопеч за Р.И.О. - 2017 г

Договор между "Средногорие Медия" и Община Златица за специализирани услуги - 2015 г

Договор между "Средногорие Медия" и Община Пирдоп за Р.И.О. - 2012 г

Ние, собствениците на „Средногорие Медия”, вярваме, че предоставените от нас декларации, данни и документи ще доведе до по-пълното и вярно информиране на гражданите.

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


  • 17:00 - Начало на програмата
  • 17:01 - Игрален филм
  • 18:30 - Обзорно студио
  • 19:00 - Игрален филм
  • 20:30 - Игрален филм
  • 21:30 - Документален филм
  • 22:00 - Край на програмата

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"