2019.08.23
петък
08:18
КАБЕЛНА И ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ
 
НОВИНИ ОТ РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕТО
ВИЖ РЕГИОНАЛНИТЕ
ПРЕДИ НАЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ
7 години без шалшиви новини 7 години без шалшиви новини
Местни и регионални новини

Ученици от Пирдоп се срещнаха с полицаи

На 7 август, в сградата на Читалище „Напредък“, бе проведена беседа с бъдещите седмокласници на СУ „Саво Ц. Савов“- гр. Пирдоп. Техният класен ръководител Росица Чернева и завеждащата детския отдел в читалищната библиотека Захарина Бодурова са инициатори за създаването и дейността на Клуб „Рицари на дъгата“, включваща организирането на доброволни дейности и обучения с ученици по време на летните ваканции.

Инспектор Детска педагогическа стая в РУ- Пирдоп Моника Георгиева запозна подрастващите с понятието „ Детска педагогическа стая“ и функциите и дейността на инспектора, работещ по тази линия. Те научиха още какво представлява противообществената проява, дефинициите за малолетно и непълнолетно лице, както и видовете наказания, санкции и възпитателни мерки, които се прилагат спрямо тях.

На достъпен език инспектор Георгиева разясни на събеседниците си спецификата при работата с деца, извършили престъпления или противообществени прояви или такива в риск. Младежите проявиха изключителна активност в последвалата дискусия, както и силен интерес към изискванията за заемане на длъжността, начините и възможностите за започване на работа в полицията.

По тяхно желание в беседата бе включена и актуалната тема за безопасното поведение на децата в интернет пространството, интернет тормоза и институциите, които могат да бъдат сигнализирани в случай на тормоз в социалните мрежи.

Последна редакция на: Няма
Добавена от: Александър Илиев - Сандото
Дата: 2019-08-09 11:19
Източник: Средногорие - Медия
Автор:
 

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"